Nyheter2021-04-17T18:16:56+02:00


NYHETER

Vad har hänt? Vad är på gång?

Med ojämna mellanrum men ständigt återkommande, publicerar vi nyheter, aktiviteter och information med koppling till vår verksamhet, våra uppdrag och våra framtidsutsikter.

Därmed också sagt att du ibland kan läsa om händelser som berör branschen i sin helhet, inte bara Eladministration. Vidare att det är här under Nyheter du först får veta att vi söker nya, kompetenta medarbetare.

NY BESIKTNINGSMAN

Mats Dessau är nu behörig ingenjör brandlarm och utsedd besiktningsman hos Eladministration Turesson & Olsson AB. [...]

Go to Top