Byggadministration Harald Olsson AB har sedan 1 juli 2021 förvärvat samtliga aktier från övriga ägare i Eladministration Turesson & Olsson AB och blir därmed ensam ägare i bolaget. Även fortsättningsvis kommer Eladministration drivas som ett separat bolag, för bolagets personal och kunder blir det därmed ingen förändring.

Marcus Chavéus kliver samtidigt in som ny tillförordnad VD i Eladministration med omedelbar verkan, tidigare tf VD Kenneth Turesson fortsätter arbeta vidare i sin roll som besiktningsman.

 

Marcus Chavéus utvecklar:

Eladministration är ett etablerat bolag med mycket kompetent personal. Den spetskompetens som finns inom besiktning av el-, tele-, transportanläggningar och inte minst brandskyddsanordningar, är unik i regionen. Med ägarfrågan hanterad, finns förutsättningarna på plats för att fortsatt och långsiktigt utveckla bolaget vidare tillsammans med övriga medarbetare, styrelse och ägare.