Byggadministration Harald Olsson AB har sedan 1 juli 2021 förvärvat samtliga aktier från övriga ägare i Eladministration Turesson & Olsson AB och blir därmed ensam ägare i bolaget. Även fortsättningsvis kommer Eladministration drivas som ett separat bolag, för bolagets personal och kunder blir det därmed ingen förändring.

Eladministration är ett etablerat bolag med mycket kompetent personal. Den spetskompetens som finns inom besiktning av el-, tele-, transportanläggningar och inte minst brandskyddsanordningar, är unik i regionen. Med ägarfrågan hanterad, finns förutsättningarna på plats för att fortsatt och långsiktigt utveckla bolaget vidare tillsammans med övriga medarbetare, styrelse och ägare.