Vår kunskap är din trygghet

Eladministration har både teori och praktik i bagaget. Spetskompetens inom el-, tele-, hissteknik och brandskyddsanordningar kompletteras med våra praktiska erfarenheter. Alla konsulter i företaget är ingenjörer, men har också lång praktisk och teoretisk erfarenhet inom respektive områden.

Genom att vi är mer än teoretiska konsulter ser vi till att våra lösningar blir praktiskt, ekonomiskt och rationellt genomförda. Som ett led i vår kunskap ingår att ständigt utbilda vår personal, vi är därav certifierade inom brandskyddsanordningar och Entreprenadbesiktningar, vilket vi är stolta över. Vårt kvalitetssystem motsvarar kraven enligt ISO 9001 respektive 14001.

Vår styrka är att vi handlägger alla skeden i byggprocessen och därmed får en överblick från processens start till färdigställande. Denna kunskapsåterföring ger kvalitetssäkring.

Vår miljöpolicy är att i alla uppdrag medverka till att ta ett långsiktigt miljöansvar. Vi strävar efter att negativ miljöpåverkan minimeras och arbetar dagligen med miljöfrågor som energi- och mättekniksidan inom byggprocessens alla skeden. Dessa erfarenheter beaktas vid teknik- och materialval.

Eladministration har både teori och praktik i bagaget. Spetskompetens inom el-, tele-, hissteknik och brandskyddsanordningar kompletteras med våra praktiska erfarenheter. Alla konsulter i företaget är ingenjörer, men har också lång praktisk och teoretisk erfarenhet inom respektive områden.

Genom att vi är mer än teoretiska konsulter ser vi till att våra lösningar blir praktiskt, ekonomiskt och rationellt genomförda.
Som ett led i vår kunskap ingår att ständigt utbilda vår personal,
vi är därav certifierade inom brandskyddsanordningar och Entreprenadbesiktningar, vilket vi är stolta över.

Vårt kvalitetssystem motsvarar kraven enligt
ISO 9001 respektive 14001.

Vår styrka är att vi handlägger alla skeden i byggprocessen och därmed får en överblick från processens start till färdigställande. Denna kunskapsåterföring ger kvalitetssäkring.

Vår miljöpolicy är att i alla uppdrag medverka till att ta ett långsiktigt miljöansvar. Vi strävar efter att negativ miljöpåverkan minimeras och arbetar dagligen med miljöfrågor som energi- och mättekniksidan inom byggprocessens alla skeden.
Dessa erfarenheter beaktas vid teknik- och materialval.

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."

Albert Einstein