Eladministration Turesson & Olsson AB fortsätter sitt arbete med att vara störst på besiktning av brandskyddanordningar i södra Sverige. Genom vår expansion med nya medarbetare som är certifierade besiktningsmän för brandskyddsanordningar tar vi täten som störst på området brandskyddsanordningar i södra Sverige.