Eladministration Turesson & Olsson AB fortsätter sitt arbete med att vara störst på besiktning av brandskyddanordningar i södra Sverige.

Genom vår expansion med två nya medarbetare som är certifierade besiktningsmän för brandskyddsanordningar och dessutom är den ene även gassläck tar vi täten som störst på området brandskyddsanordningar i södra Sverige.