Eladministration Turesson & Olsson AB hälsar

Manuela Johansson välkommen som besiktningsman för brandskyddsanordningar för brandlarm och gassläck anläggningar och börjar i Juni.

Manuela kommer närmast från Firetech där hon arbetat med leverans-och revisionsbesiktningar av brandskyddsanordningar Gassläck och brandlarm.

Hjärtligt välkommen till oss på Eladministration.